Negenpuntscirkel (Cabri-werkblad)

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
De punten A, B, C kunnen interactief worden verplaatst.

In de figuur zijn de vierhoeken EFQR en PFDR weergegeven, waarvan kan worden aangetoond dat het rechthoeken zijn.

Beide rechthoeken hebben een gemeenschappelijke diagonaal FR die de middellijn is van de eveneens gemeenschappelijke omcirkel van die rechthoeken.
En die cirkel is de negenpuntscirkel van driehoek ABC.
Verplaats het punt aangegeven met <Middellijn> naar rechts om eea. zichtbaar te maken.

Bewezen moet dan worden dat A', B', C' ook op die cirkel liggen.
Verplaats het punt aangegeven met <A' erop?> om een aanwijzing te zien voor het bewijs dat het punt A' op de cirkel ligt.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2007 PandD Software - Rotterdam


[p:wbnegenp_m.htm] (okt07) laatste wijziging op : 21-10-2007