cabri3dapplet

Cabri 3D applet


Apparently the Cabri 3D plug-in isn't loaded! Gemeenschappelijke loodlijn

- Rechtsklikken in het venster biedt de mogelijkheid de figuur te draaien

De lijnen AB (l) en CD (m) kruisen elkaar.
Door C wordt een lijn l' getekend evenwijdig met l.
V is het vlak door m en l'.
Dan een lijn n door A loodrecht op V (hun snijpunt is P).
Vervolgens weer een lijn l" door P evenwijdig met l (deze lijn ligt in V).
Deze lijn snijdt m in P'
De lijn door A' en P' (in de tekening n') is dan de gemeenschappelijke loodlijn.
A'P' (= AP) is de afstand tussen de evenwijdige lijnen.

up
[p: gemloodlijn.htm] laatste wijziging op: 07-02-2005