cabri3dapplet

Cabri 3D applet


Drie vlakken en hun snijlijnen (1)

- Rechts slepen in het venster biedt de mogelijkheid de figuur te draaien...
- De punten A, B, O en P kunnen worden verplaatst.

Toelichting
In het vlak V1 liggen de lijnen l (door A) en m (door B) die evenwijdig zijn.
Het punt P ligt buiten V1
De vlakken V2 (door l en P) en V3 (door m en P) snijden elkaar volgens de lijn n.
Dan is n // l en ook n // m.

up
[p: tent.htm] laatste wijziging op: 17-10-2008