Stelling van Desargues

Cabri Java Applet


 
De puntenrijen OAA', OBB', OCC' zijn collineair.
Verder is
AB A'B' = P,
BC B'C' = Q en
CA C'A' = R
Nu is volgens de Stelling van Desargues ook de puntenrij PQR collineair.

De animatie kan worden gestopt door te klikken in het Java-scherm.
De positie van de punten A, A', B, B', C, C' kan dan worden gewijzigd (This point).
Hierna opnieuw klikken start de animatie weer.
Gebruik eventueel de knop Refresh (of Reload) van de browser waarmee de oorspronkelijke figuur wordt teruggezet en de animatie opnieuw wordt gestart.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[desargues_m.htm] laatste wijziging op : 25-03-2002