Isogonale verwantschap

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


Van driehoek ABC zijn gegeven:
- hoogtepunt H
- middelpunt M van de omgeschreven cirkel.
Verder is zijn de punten P en P' isogonaal-verwante punten van de driehoek.

We kunnen via deze animatie laten zien, dat ook H en M isogonaal verwante punten van de driehoek zijn.

Verplaats daartoe het punt P (This point) naar het punt H.
Het punt P' zal dan samenvallen met het punt M.

Merk op, dat de voetpuntscirkel dan door de middens van de zijden van de driehoek gaat (cirkel van Feuerbach!).

 

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[isogon1_m.htm] laatste wijziging op : 25-06-2002