Punt van Lemoine

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


In de applet kunnen we de volgende stelling verifiŽren:

In een rechthoekige driehoek is het midden van de hoogtelijn op de hypothenusa het punt van Lemoine van de driehoek.

In de figuur is driehoek ABC getekend met de omgeschreven cirkel.
Het punt Tc (Uc) ligt zo op de omcirkel, dat driehoek TcAB (UcAB) rechthoekig is.
Verder:
- BBs en CCs zijn symmedianen van ABC;
- K is het punt van Lemoine van driehoek ABC
- AAh is de hoogtelijn uit A op BC;
- T is het midden van AAh.

Opdrachten
1. Verplaats het punt C (This point) naar het punt Tc en ga na, dat dan K en T samenvallen.
2. Verplaats het punt C naar het punt Uc en geef een beschrijving van de ligging van T, K en BBs.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[isogon2_m.htm] laatste wijziging op : 25-06-2002