Onmogelijke driehoek

Cabri Java Applet


 

Verplaats de punten A, B of C om de continue verandering van deze onmogelijke figuur te bekijken.

Merk op, dat de vlakken steeds hun kleur behouden.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[onmdrieh_m.htm] laatste wijziging op : 28-02-1999