Rechtlijnige beweging

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


In deze applet wordt het beeld van een halve cirkel bij een inversie met centrum O getekend met behulp van de Cel van Peaucellier.
Omdat de cirkel door O gaat, wordt de cirkelbeweging van het punt P omgezet in een rechtlijnige beweging van het punt P'.

De constructie kan worden gestopt door

(a) de cursor buiten het Java-venster te plaatsen;
(b) te klikken in het venster.

Door te dubbelklikken in het venster wordt de animatie opnieuw gestart.

(Gebruik zonodig de Refresh- of Reload-knop van de browser om opnieuw te starten)

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[peaucel4_m.htm] laatste wijziging op : 16-04-2001