Gulden snede - Sectio Aurea

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Hiernaast is een constructie weergegeven van de verdeling van een lijnstuk in uiterste en middelste reden (gulden snede, sectio aurea).

De constructiestappen zijn:

1-3 .  Lijnstuk AB
4  Midden M van AB
5  Loodlijn in B op AB
6-7  Cirkel(boog)(B, BM)
8-9  Punt P en lijnstuk AP
10-11  Cirkel(boog)(P, PB)
12  Punt Q
13-14  Cirkel(boog)(A, AQ)
15  Punt C
 C verdeelt nu het lijnstuk AB in uiterste en middelste reden

Klik eventueel op play (in de werkbalk) om de constructie te herhalen.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2003 PandD Software - Rotterdam


[phi_m.htm] laatste wijziging op : 08-05-2003