Gulden snede [2]

Cabri Java Applet


Propositie II-11 luidt:
Een gegeven rechte zoo te verdeelen, dat de rechthoek, omvat door de heele rechte en een der deelen, gelijk is aan het vierkant op het andere deel.

Constructiestappen (zie eventueel ConstructieHelp):

1-3   Lijnstuk AB = a
 Loodlijn in B op AB
 Midden van AB
6-7   Punt C op loodlijn met CB = a
8-10   D op AC
11-12   Gevraagde punt E op AB

Terug naar de tekst ] [ Tweede venster: ConstructieHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[propII11_m2.htm] laatste wijziging op : 04-01-2003