Propositie VI-25

Cabri Java AppletPropositie VI-25 luidt:
Eenzelfde [figuur] te construeeren, die gelijkvormig is met een gegeven rechtlijnige [figuur] en gelijk aan een andere gegeven rechtlijnige [figuur].

Hiernaast is X de figuur waarvan de oppervlakte moet worden aangepast.
ABC is de figuur waarmee de te construeren figuur gelijkvormig is.
KLM is het beoogde resultaat

De punt A en C (This point) kunnen worden verplaatst.
De hoekpunten van X kunnen worden verplaatst om de oppervlakte te vergroten of te verkleinen.
KLM kan via het punt L worden verplaatst.

Terug naar de tekst ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[propVI25.htm] laatste wijziging op : 08-05-1999