Tucker-cirkels [5]

Cabri Java Applet


In de figuur:
- K is het punt van Lemoine van driehoek ABC
- O is het omcentrum van driehoek ABC
- V is het midden van KO
- W is het middelpunt van de Tucker-cirkel.

Opdracht

Verplaats het punt S1 op de zijde AB van de driehoek.

Kijk naar de bijzondere liggingen van het punt W.

Opmerking
De verzameling van de punten W is slechts getekend voorzover S1 binnen het Java-venster ligt.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2000 PandD Software - Rotterdam


[ptuck5_m.htm] laatste wijziging op : 09-08-2000