Stelling van Pythagoras

Cabri Java Applet


In de figuur wordt het volgende aannamelijk gemaakt:

Stelling van Pythagoras:
de som van de oppervlakten van de beide vierkanten op de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek
   is gelijk aan
de oppervlakte van het vierkant op de schuine zijde.

  1. Beweeg het punt M (This point) over de lijn RP naar P
  2. Beweeg daarna het punt M over de lijn PQ in de richting van Q

Merk op, dat de oppervlakte van de beide vierkanten tijdens de verplaatsing niet verandert (wegens de parallelle lijnen waartussen beide vierkanten worden verplaatst).

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[pytha_m.htm] laatste wijziging op : 02-04-1999