Raaklijnen aan twee cirkels

Cabri Java Applet


 
In deze tekening is m de machtlijn van beide cirkels.

De punten A en B, de middelpunten van de cirkels, kunnen worden verplaatst met de linker muisknop (This point).

De grootte van de stralen van beide cirkels, Ra en Rb, kan worden gewijzigd (This point).

Merk op, dat

  • inwendige raaklijnen samenvallen met de machtlijn als de cirkels elkaar raken;
  • de uitwendige raaklijnen ook getekend worden als Ra = Rb;
  • de raaklijnen niet bestaan als Ra = 0 of Rb = 0.

Indien de tekening niet meer kan worden gewijzigd doordat het punt A of het punt B buiten het kader ligt, kan de tekening opnieuw worden geladen via de Refresh (of Reload) knop van de browser.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[raaklijnen_m.htm] laatste wijziging op : 22-03-1999