Een inversie-hulpstelling

Cabri Java Applet


De bedoelde uitspraak luidt (hier iets anders geformuleerd als hulpstelling 1):

Hulpstelling
Zijn C1 en C2 twee gegeven niet-snijdende cirkels met machtlijn m, waarop het punt A ligt
Alle cirkels D met middelpunt A die C1 en C2 loodrecht snijden, snijden de centraal van C1 en C2 in twee dezelfde punten (P
1 en P2 ).

Opdrachten

1.  Ga de juistheid van de hulpstelling na door verplaatsing van punt A op de lijn m.
2.  Ga na dat de stelling niet juist is voor rakende en snijdende cirkels.
Verplaats hiertoe het punt C2 of vergroot de cirkel zelf.
Bekijk in dit geval de positie van de punten P1 en P2.

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[steinerinv3_m.htm] laatste wijziging op : 18-08-1999