Stelling van d'Alembert

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ]


Van de drie cirkels 1,2,3 zijn de in- en uitwendige gelijkvormigheidspunten getekend.
Inwendige punten: 12-, 23-, 13-
Uitwendige punten: 12+, 13+, 23+.

De stelling van d'Alembert zegt nu, dat de punten waarvan het product van de teken-componenten positief is, collineair zijn.

De positie van de middelpunten van de cirkels (This point) kan worden gewijzigd, alsmede de grootte van de cirkels (This circle).

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[transv_dal.htm] laatste wijziging op : 29-08-1999