Stelling van Desargues

Cabri Java Applet[ Terug naar de tekst ]


De driehoeken ABC en A'B'C' zijn punt-perspectief, dwz. dat de verbindingslijnen van de overeenkomstige hoekpunten (AA', BB', CC') concurrent (in het punt S) zijn.

Volgens de stelling van Desargues zijn ze dan ook lijn-perspectief, dwz. dat de snijpunten (P, Q, R) van de overeenkomstige zijden (AB en A'B', .....) collineair zijn.

De positie van de punten A,B,C,A'B'C' (This point) kan door slepen worden gewijzigd, alsmede die van de drie halve lijnen door het punt S (This ray).

Gebruik indien nodig de Refresh (Reload) knop van de browser om de figuur opnieuw te laden.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[transv_des.htm] laatste wijziging op : 29-08-1999