Trisectie van een hoek (Apollonius)

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
De hoek waarvan een trisectrix moet worden gevonden, is AOB.

Op OA wordt een punt willekeurig C gekozen; D is het voetpunt van de loodlijn uit C op OB.
Door C wordt een lijn CC' getekend evenwijzig met OB.

Het punt M ligt het lijnstuk CD en de punten P en N liggen op het verlengde van OM en wel zo, dat MP = PN =OC.

Verplaats nu het punt M (This point) met de linker muisknop zo, dat N de lijn CC' komt te liggen.
De lijn OM is dan de gezochte trisectrix.

Het punt A (en ook het punt C) kan worden verplaatst.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[trisect_apoll_m.htm] laatste wijziging op : 05-08-2001