Trisectie van een hoek (Archimedes-Vieta) [2]

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
De hoek waarvan een trisectrix moet worden gevonden, is AOB.

Op OA wordt een punt willekeurig C gekozen en de cirkel met middelpunt C en straal OC getekend.
Door C wordt een lijn CC' getekend evenwijdig aan OB.
Het punt D ligt op de cirkel en het punt E ligt op het verlengde van OD zodat DE = OC.

Verplaats nu het punt D (This point) met de linker muisknop zo, dat E op de lijn CC' komt te liggen.
De lijn OD is dan de gezochte trisectrix.

Het punt A (en ook het punt C) kan worden verplaatst.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[trisect_archi2_m.htm] laatste wijziging op : 05-08-2001