Invariante cirkel

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Hiernaast is X' het beeld van X bij een (positieve of negatieve) inversie met macht k en centrum O.
Hierbij is de cirkel met middelpunt K invariant (niet puntsgewijs)!

De positie van de punten O, X (en K) kan worden gewijzigd.
Eventueel kan de grootte van de cirkel K - Deze cirkel - worden veranderd.

- Ga na, dat deze afbeelding de cirkel K niet puntsgewijs op zichzelf afbeeldt.

- Ga na, dat als O buiten K ligt, er twee dubbelpunten op K zijn.

De verzameling van alle dubbelpunten kan worden zichtbaar gemaakt door het punt <D> naar rechts te verslepen.

- Ga na dat er sprake is van een negatieve inversie als O binnen de cirkel met K ligt.

- Ga na dat er dan geen dubbelpunten zijn.

- Beschrijf welke afbeelding we krijgen als O op cirkel K ligt.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2004 PandD Software - Rotterdam


[p:inv2_m1.htm] laatste wijziging op : 05-12-2004