Twee parallellen

Cabri Java Applet


In de figuur is een d-lijn getekend met oneigenlijke punten Ao en Bo
Het punt P is een willekeurig d-punt.

Ga door verplaatsing van het punt P (en/of de punten Ao en Bo) na, dat er steeds twee d-lijnen door P (buiten de lijn AB) zijn die hyperbolisch parallel zijn met AB.

Wat gebeurt er als P op de lijn AB ligt?

 

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm2_1m.htm] laatste wijziging op : 22-04-2000