2e graads complexe functie

Cabri Java Applet


In nevenstaande figuur is via de functie

   w = f(z) = b0 +b1z + z2

het beeld bepaald van een cirkel met middelpunt O via de punten z en w = f(z).

Door het Spoor van de punten b1+z en p1 aan te zetten kan worden ingezien, dat er onder meer sprake is van een translatie.
Klik daartoe op de werkbalk op trace en klik op de betreffende punten. Klik daarna weer op trace-hit.
Door op spring te klikken en daarna op het punt z kan via "slepen" een animatieveer aan z worden gekoppeld.
Klik daarna weer op spring-hit. Dubbelklikken in het Java-scherm start de animatie.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[c_graad2_m.htm] laatste wijziging op : 29-03-2000