Apollonius-hyperbool en normalen van een kegelsnede

Overzicht ][   ProjMeetkunde | AnalMeetkunde


Overzicht terug


Definities terug

Definitie (min of meer):
De Apollonius-hyperbool van een punt bij een kegelsnede is een orthogonale hyperbool door dat punt en door het middelpunt van die kegelsnede.

apolhyp1 In nevenstaande figuur is X een variabel punt op de kegelsnede S. P is een vast punt.
De lijnen x en y zijn toegevoegde middellijnen. Het snijpunt van de loodlijn uit P op y snijdt x in Y.
De Apollonius-hyperbool is de meetkundige plaats S' van de punten Y.

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet.

We leiden het ontstaan van de Apollonius-hyperbool af en bespreken enkele eigenschappen (oa. die welke samenhangen met normalen bij een kegelsnede).
Zie verder Download.

Definitie:
Een normaal in een punt van een kegelsnede is een lijn die loodrecht staat op de raaklijn in dat punt aan een kegelsnede.

apolhyp2 In nevenstaande figuur is P een willekeurig vast punt.
De punten Yi zijn de snijpunten van de kegelsnede S met de Apollonius-hyperbool S' van P bij S.

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet.

We onderzoeken het aantal normalen dat gaat door een vast punt (niet noodzakelijk een raakpunt) bij een kegelsnede.
Zie verder Download.

Download terug
Bovenbedoelde beschouwingen zijn opgenomen in een PDF-bestand (apolhyp.pdf, ca. 45 kB).
Klik hier om dat bestand te downloaden.
Nb. Een PDF-bestand kan met Adobe Reader® worden gelezen Get Acrobat ® Reader

De hierboven in de applets gebruikte Cabri-figuren kunnen in één bestand worden gedownload.
Klik hier om het downloaden daarvan te starten (ZIP-bestand, apolhyp(fig).zip; ca. 4 kB)


begin pagina
[p: apolhyp.htm] laatste wijziging op: 16-jul-05