Macro: AsParabool

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent de as van een parabool.

ap_1 De helptekst luidt:
"Constructie van de as van een parabool
- Selecteer de parabool"

Bijzonderheden

Geen

Opmerking
In plaats van deze macro kan beter gebruik worden gemaakt van de macro:AsFparabool, waarmee naast de as tevens het het brandpunt van de parabool wordt geconstrueerd.
[einde Opmerking]

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op de eigenschap dat de middens van evenwijdige koorden gelegen zijn op een lijn die evenwijdig is met de as van de parabool.

ap_3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
7, 8, 9 - willekeurige punten van de parabool
11 - Evenwijdige lijn(9, 10)
13 - Midden(9, 12)
14 - Midden(7, 8)
16 - Loodlijn(7, 15)
18 - Midden(7, 17)
19 - as van de parabool - Evenwijdige lijn(18, 15)


begin pagina
[asparabool.htm] laatste wijziging op: 09-10-2003