Macro: Ellips1P2F

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent een ellips waarvan gegeven zijn
- een punt
- de beide brandpunten.

e1p2f_1 De helptekst luidt:
"Constructie ellips door P, met gegeven brandpunten F1 en F2
- Selecteer P en daarna F1 en F2"

Bijzonderheden

Indien het punt P op het lijnstuk F1F2 ligt wordt er (uiteraard) niets getekend.

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op de hoofdeigenschap van de raaklijn aan een ellips:
de raaklijn in een punt staat loodrecht op de bissectrice van de hoek tussen de brandpuntvoerstralen.

e1p2f

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
- constructie van de bissectrice van de hoek F1PF2 tussen de brandpuntsvoerstralen
- raaklijn in P aan de (nog niet bestaande) ellips
- Fs = Spiegeling(F2, raaklijn); hierdoor is F1Fs gelijk aan 2a
- Cirkel(F1, Fs), waarvan de straal dus gelijk is aan 2a
- punt 1 (en vervolgens ook de punten 2, 3, 4) willekeurig op deze cirkel
- A1 = Snijpunt(1F1, Middelloodlijn(1, F2))
enzovoorts.

Klik hier Animatie voor een animatie van de constructie (met uitzondering van de ellips zelf).


begin pagina

[ellips1p2f.htm] laatste wijziging op: 17-12-1999