Macro: FParabool

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent het brandpunt (F van focus) van een parabool.

fp_1 De helptekst luidt:
"Constructie van het brandpunt van een parabool
- Selecteer de parabool"

Bijzonderheden

Geen

Opmerking
In plaats van deze macro kan beter gebruik woden gemaakt van de macro:AsFParabool, waarmee naast het brandpunt tevens de as van de parabool wodt geconstrueerd.
[einde Opmerking]

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op het feit, dat het midden van het lijnstuk tussen de snijpunten van de as met de normaal en de raaklijn in een punt aan de parabool, samenvalt met het brandpunt.

fp_3


begin pagina
[fparabool.htm] laatste wijziging op: 09-10-2003