Macro: Hyperbool1P2A

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent een hyperbool waarvan gegeven zijn
- een punt
- de beide asymptoten.

figuur 1 figuur 2
h1p2a_1a h1p2a_1b De helptekst luidt:
"Constructie van een hyperbool bepaald door een punt en beide asymptoten
- Selecteer het punt en de beide asymptoten"

Bijzonderheden

Geen

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op de eigenschappen van een willekeurige koorde door een een punt van de hyperbool in samenhang met de beide asymptoten en op de puntsymmetrie van de figuur.

h1p2a_3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
AB is een willkeurige koorde door P.
C = Midden(A, B)
Ps = Puntspiegeling(P, C)
Q = Spiegeling(Ps, Deellijn(A, O, B))
R = Puntspiegeling(P, O)
S = Puntspiegeling(Q, O)

Klik hier Animatie voor een animatie van de constructie (met uitzondering van de hyperbool zelf).


begin pagina

[hyperbool1p2a.htm] laatste wijziging op: 19-12-1999