Orthogonale hyperbolen

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
Door de hoekpunten van driehoek ABC, het hoogtepunt H en door het punt X gaan hyperbolen.

Verplaats het punt X.

Merk op, dat er drie ontaarde hyperbolen zijn, als X samenvalt met de (zichtbaar te maken) voetpunten van de hoogtelijnen.

De asymptoten van de hyperbool kunnen zichtbaar worden gemaakt.

Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[orthdrie2_m.htm] laatste wijziging op: 25-06-01