Macro: ParaboolFR

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent een parabool waarvan gegeven zijn
- het brandpunt
- de richtlijn.

pfr_1 De helptekst luidt:
"Constructie van een parabool vastgelegd door brandpunt F en richtlijn r
- Selecteer het punt F en de lijn r"

Bijzonderheden

- Indien het punt F op de lijn r gelegen is, wordt op de positie van F een tweede punt getekend.
- Bij sommige liggingen van F en/of r wordt geen parabool getekend, cq. de kromme lijn wordt niet al zodanig door Cabri herkend (vermoedelijk is dit een bug in Cabri). Een kleine verplaatsing van F of r kan het probleem oplossen.

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op de gebruikelijke constructie van punten van een parabool (afstanden van een punt tot het brandpunt en tot de richtlijn zijn gelijk).

pfr_3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1 - F; 2 - r
3 - as van de parabool
6 - willekeurig punt op de richtlijn
7 - Middelloodlijn(1, 6); dit is de raaklijn in 9 aan de parabool
12 - Loodlijn(10, 7); dit is de raaklijn in 13 aan de parabool
14 - Spiegeling(13, 3)
15 - Spiegeling(9, 3)

Klik hier Animatie voor een animatie van de constructie (met uitzondering van de parabool zelf).


begin pagina
[paraboolfr.htm] laatste wijziging op: 22-01-2003