Macro: PoollijnKegelsnede2

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent de poolijn van een punt ten opzichte van een kegelsnede (H, E, P)

poollijnk2_1 De helptekst luidt:
"Constructie van de poollijn van een punt tov een kegelsnede
- Selecteer het punt en de kegelsnede"

Bijzonderheden

[1]
De lijn wordt door Cabri aangegeven met "poollijn".
[2]
Indien het punt samenvalt met het middelpunt van de kegelsnede gaat (alleen bij E en H) wordt niets getekend.
Nb.
Deze macro is een uitbreiding van de macro:PoollijnKegelsnede, waarmee geen poollijn (raaklijn) wordt getekend als P op de kegelsnede ligt.

Constructie
De constructie is gebaseerd op de eigenschap dat als de poollijn van X door het punt Y gaat, Y ook op de poollijn van X ligt.
We kiezen twee willekeurige punten A en B op de kegelsnede en bepalen de polen Pa van PA en Pb van PB ten opzichte van de kegelsnede (met de macro:PoolKegelsnede).
De lijn PaPb is dan de gevraagde poollijn van P (zie onderstaande figuur).

poollijnk2_3


begin pagina

[poollijnkegelsnede2.htm] laatste wijziging op: 20-12-1999