Macro: PoollijnKegelsnede3

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent de poolijn van een punt ten opzichte van een kegelsnede (H, E, P)

poollijnk3_1 De helptekst luidt:
"Constructie van de poollijn van een punt P tov. een kegelsnede
- Selecteer het punt P en de kegelsnede"

Bijzonderheden

[1]
De lijn wordt door Cabri aangegeven met "poollijn".
[2]
Indien het punt samenvalt met het middelpunt van de kegelsnede gaat (alleen bij E en H) wordt niets getekend.
Nb.
Deze macro werkt op dezelfde manier als macro:PoollijnKegelsnede.Ook nu kan geen poollijn (raaklijn) getekend worden als het punt P op de kegelsnede ligt.
Deze macro werkt, in tegenstelling tot de macro:PoollijnKegelsnede, ook in CabriJavaApplets.

Constructie
De constructie is gebaseerd de constructie van de diagonaalpunten 7, 14, 17 van een volledige vierhoek op de punten 1,2,9,11 (zie onderstaande figuur).

poollijnk3_3

Via de nummering van de punten en lijnen kan de definitie van de macro worden gevolgd. Lijn 18 is de gevraagde poollijn.


begin pagina

[poollijnkegelsnede3.htm] laatste wijziging op: 05-01-2001