Macro: RaaklijnUitPuntKegelsnede

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie | Naschrift ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent de raaklijnen uit een punt aan een kegelsnede (H, E, P)

rupk_1 De helptekst luidt:
"Constructie van de raaklijnen uit een punt aan een kegelsnede
- Selecteer het punt (buiten de kegelsnede) en de kegelsnede"

Bijzonderheden

[1]
De raakpunten worden eveneens getekend.
[2]
Indien een punt binnen de kegelsnede wordt gekozen, wordt niets getekend.
Indien een punt op de kegelsnede wordt gekozen, is de (mogelijk) getekende lijn onbepaald.

Constructie
De constructie is gebaseerd op de macro:PoollijnKegelsnede.

rupk_3

Naschrift
Voor de constructie van de raaklijnen uit een punt aan een ellips, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de poollijn, wordt verwezen naar de pagina "Twee raaklijnen aan een ellips".


begin pagina

[raaklijnuitpunt.htm] laatste wijziging op: 22-12-2000