Macro: VierdeHarmonische

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent een punt bij drie gegeven punten op een lijn als vierde harmonische punt bij deze drie punten.

vh_1 De helptekst luidt:
"Constructie van D met (ABCD) = -1
- Selecteer A, B en C (in deze volgorde)
Nb. A, B en C moeten collineair zijn."

Bijzonderheden

[1]
Indien het punt C het midden is van AB is D het "punt op oneindig" van de lijn door A, B en C.
[2]
Indien de punten A, B, C niet collineair zijn wordt eveneens een punt getekend. Dit punt is echter zonder betekenis.

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op inversie.

vh_3

In bovenstaande figuur is D de inverse van het punt B ten opzichte van de cirkel met middellijn AB.
D wordt met Cabri verkregen via de functie "Inversie" in het Afbeeldingen-menu van Cabri.

Klik hier Animatie voor een animatie van de constructie.


begin pagina

[vierdeharmonische.htm] laatste wijziging op: 22-12-1999