Een ongelijkheid bij een gelijkzijdige driehoek

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Stelling
Voor een punt P geldt bij een gelijkzijdige driehoek ABC steeds dat
PA + PB PC

De punten P, A en B kunnen worden verplaatst.

Door het verplaatsen van het punt <Toon bg AB> wordt ook de omcirkel van ABC zichtbaar.

Merk op dat
[1] voor P op bg AB geldt dat PA + PB - PC = 0;
[2] er oneindig veel posities van P zijn waarvoor het punt D op PC ligt (nl. als P op de omcirkel van ABC ligt).

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2006 PandD Software - Rotterdam


[p: schooten_m2.htm] laatste wijziging op : 09-01-2006