Middellijn als meetkundige plaats

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
Your browser doesn't support JavaApplets!

  
De lijn OX' is een middellijn van de ellips.
De lijn PQ is een koorde die evenwijdig is aan OX'.
Met midden M van de koorde doorloopt eveens een middellijn als het "steunpunt" Y wordt verplaatst.

De animatie kan worden gestopt door in het Java-venster te klikken. Opnieuw klikken start de animatie weer.

De positie van de lijn OX' kan worden gewijzigd door verplaatsing van het punt X op de hulpcirkel.

De positie van het punt Y kan (na het stoppen van de animatie) eveneens worden gewijzigd,

De grootte van de ellips kan worden veranderd met de punten A en B.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2000 PandD Software - Rotterdam


[middellijn1_m.htm] laatste wijziging op : 28-12-2000