Omgeschreven parallellogrammen

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
Your browser doesn't support JavaApplets!

  
Hiernaast is de volgende stelling ge´llustreerd:
De meetkundige plaats van de hoekpunten van een op twee toegevoegde middelijnen van een ellips beschreven parallellogram is een ellips.

De grootte van de ellips kan worden veranderd met de punten A en B.

Klikken in het Java-venster stopt de animatie. Opnieuw klikken start de animatie daarna weer.

Het punt X op de hulpcirkel bepaalt de positie van de beide toegevoegde middellijnen.

Opmerking
De ellips is het beeld bij lijnvermenigvuldiging van de cirkel die beschreven wordt door de hoekpunten van het op twee loodrechte middellijnen van de hoofdcirkel beschreven vierkant.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2000 PandD Software - Rotterdam


[middellijn5_m.htm] laatste wijziging op : 28-12-2000