Appendix A - Mersenne-priemgetallen

Inleiding  |  Bewijs  ][  Mersenne-priemgetallen


1. Inleiding
We bewijzen hier de in de tekst (Priemgetallen van Mersenne) genoemde

Stelling
ALS 2n - 1 is priem, DAN n is priem

Voordat we dat doen, zullen we eerst een eenvoudige toelichting geven op de stelling.
We leggen het polynoom P als volgt vast.

> restart:
> P := x^(7*3)-1;
P := x21 - 1

Het is niet noodzakelijk, dat de ontbinding van de exponent van x uit precies twee factoren bestaat.
We definiŽren vervolgens het polynoom z, met

> z := x^3-1;
z := x3 - 1

Nu is P deelbaar door z

> P/z;
(x21 - 1) / (x3 - 1)

met als quotient q:

> q := simplify(");

q := x18 + x15 + x12 + x9 + x6 + x3 + 1

We hebben nu dus de volgende ontbinding:

> P = q*z;
x21 - 1 = (x18 + x15 + x12 + x9 + x6 + x3 + 1) (x3 - 1)

Algemeen kunnen we nu schrijven:

> P := x^(r*s)-1;
P := xrs - 1
> z  :=  x^s-1;
z := xs - 1
> q := Sum(x^(s*i),i=0..r-1);
mers_a1

En dus

> R := value(q*z);
imagesmers_a2
> simplify(");
(xs)r - 1

2. Bewijs
We bewijzen de stelling nu via logische omkering.
De beide volgende uitspraken zijn gelijkwaardig:

ALS 2n - 1 is priem, DAN n is priem     -     ALS n is niet-priem, dan 2n - 1 is niet-priem

Bewijs
Stel n is geen priemgetal, dan is n ontbindbaar. Dus n = r . s, waarbij we zonder de algemeenheid geweld aan te doen, kunnen stellen, dat 1 < s < n.
We stellen P gelijk aan 2- 1. En vervolgens substitueren we n = r . s in deze uitdrukking (zie boven).
Tenslotte kiezen we x = 2 in bovenstaande polynoom-schrijfwijze (P en R), dan is dus

> subs(x=2, P);
2(rs) - 1

En deze uitdrukking heeft een ontbinding (zie boven bij R):

> subs(x=2, R); 
mers_a3

We hebben nu bewezen, dat 2n - 1 ontbindbaar is met factor 2s - 1. Dus 2n - 1 is niet-priem. ®

Gevolg
Omdat x - 1 deelbaar is op xn - 1, moet x - 1 gelijk zijn aan 1, als xn - 1 een priemgetal is.
Dus hebben we
Zijn a en n natuurlijke getallen. ALS an - 1 is priem, DAN a = 2 en n is priem


begin pagina
[mersenne_a.htm] laatste wijziging op: 30-11-2002