Een minimaliseringsprobleem

Probleemstelling | Formules | Oplossing | Illustratie cabrisignal | Download ][  Analyse

Probleemstelling - minimale oppervlakte van een cilinder bij vaste inhoud terug

figuur 1 minopp1 Gegeven is een cilinder met een vaste inhoud, zeg 100 cm3.

Bij welke straal van de grondcirkel is de oppervlakte van de cilinder (manteloppervlakte plus oppervlakte van de beide grenscirkels) minimaal?

Formules

terug
De straal van de grondcirkel zij r, de hoogte h.
Inhoud: V = p r2h
Manteloppervlakte:    M = 2p rh
Beide cirkels:  C = 2p r2
Totale oppervlakte: O = C + M = 2p r2 + 2p rh = 2p r(r + h)

Oplossing

terug
Omdat de inhoud bekend is, drukken we de hoogte h uit in r en V:
   minoppf1 (zie formule voor M)
en substitueren die waarde in de formule voor O:
   minoppf4
Hierdoor is O een functie O(r) van r.
Omdat we een minimum van die functie willen berekenen, bepalen we de afgeleide O’ naar r van O:
   minoppf3
Vervolgens bepalen we het tekenschema van O’. Hiertoe lossen we eerst de volgende vergelijking op:
   minoppf2
Voor "grote" waarden van r is O’(r) > 0, zodat we het volgende tekenschema krijgen:
       O’(r) ? – – – – – – 0 + + + + + +
r 0 (V/2p )1/3

We vinden dus inderdaad een minimum van O voor de berekende waarde van r.

Voorbeeld


Voor V = 100 cm3:
r = 2,52 cm, h = 5,03 cm
waardoor dus de minimale oppervlakte O(r) = 119,27 cm2.
[einde Voorbeeld]

Illustratie

terug
figuur 2 minopp2 In de figuur hiernaast is de grafiek getekend van de functie O, op basis van een volume V van 100 cm3.

Deze grafiek is gegenereerd met het programma Cabri Geometry II.

figuur 3      minopp3 Voor V = 50 cm3 krijgen we een grafiek als in figuur 3.

Klik hier Animatievoor een CabriJavapplet hierbij.

Download terug

Klik hier voor het ophalen van de Cabri-figuur [ZIP-bestand, ca. 3 Kb]. In dit bestand zijn mogelijk ook andere figuren opgeslagen.


[minopp.htm] laatste wijziging op: 18-01-18