Toepassing JA/NEE-functie

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
In deze applet wordt antwoord gegeven op de vraag:

Ligt het punt P tussen (evt. op één van de) beide evenwijdige lijnen?

a is de afstand van P tot m
b is de afstand van P tot n
c is de afstand tussen m en n
q is een waarde die als variabele dient voor de functie Bval0.
De waarde van deze functie is 1 of 0, als naar gelang het punt P tussen de evenwijdige lijnen m en n ligt, of niet

Via.de punten A en B kunnen de lijnen worden verplaatst.
De lijn m kan om A gedraaid worden.

Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[boole1_m.htm] laatste wijziging op : 03-09-2002