FinanciŽle rekenkunde

[ Algebra | TI-werkbladen ]


Het onderwerp "FinanciŽle rekenkunde" komt als zodanig niet voor in het huidige wiskundeprogramma van scholen voor havo/vwo in Nederland.
In het programma voor vwo A1/A12 en B12 worden wel meetkundige rijen behandeld.
Daarbij komen opgaven voor die tot het deelgebied "FinanciŽle rekenkunde" kunnen worden gerekend.

Ten behoeve van het (Tweede fase-)vak "Management en Organisatie" (M & O) op mijn school (het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel) is een werkblad ontwikkeld bij het gebruik van de financiŽle functies (TVM-Solver) van de TI-83 en TI83Plus (Texas Instruments).
Gebleken is dat dit werkblad ook te gebruiken is binnen de wiskunde zelf (als praktische opdracht, als onderdeel van een profielwerkstuk).
Het werkblad telt 14 A4-pagina's. De "lesstof" is verdeeld in 8 paragrafen met als titels:

  1. Inleiding
  2. Een eenvoudig voorbeeld (samengesteld interest)
  3. Rente in termijnen
  4. AnnuÔteiten
  5. Contante waarde
  6. Leningen
  7. Cashflow
  8. Data en dagen

Het werkblad is helaas niet meer beschikbaar.

Voor het lezen van dit bestand is Acrobat® Reader noodzakelijk: Get Acrobat® Reader


[finrek.htm] laatste wijziging op: 18-01-18