Hyperbolische rotatie van een driehoek

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
De positie van de punten A, B, C kan worden gewijzigd.
Evenals de positie van het punt O.

De factor k (waarde tussen -5 en +5) verandert door het punt K op het lijnstuk te verplaatsen.

De lijnen m en n kunnen om het punt O worden gedraaid.
Door de Shift-toets ingedrukt te houden tijdens het draaien van de lijnen kan zo'n lijn stapsgewijs over hoeken van 15 graden worden gedraaid.

De sporen van A', B', C' wordt eveneens weergegeven. Dit zijn hyperbolen (asymptoten zijn m en n).
Door twee keer te dubbelklikken in het Java-venster worden de sporen gewist.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[affien3_m.htm] laatste wijziging op : 01-07-2002