rhino3
rhino1

PipeAroundPipe

Terug

Oorspronkelijk (en dat is al weer enkele jaren geleden) heb ik de figuur op de pagina "DK & Rhinoceros" via Maple V geprogrammeerd bij gelegenheid van een les ruimtemeetkunde.
De figuur bestaat dus uit een toro´dale spiraal, die zich om een torus wentelt.
De Maple V opdrachten zijn eenvoudig:
> restart:
> with(plots):

Definieer een toro´dale spiraal met 20 omwentelingen:

> torspiralz20 := [(10+3*sin(20*t))*cos(t),
		(10+3*sin(20*t))*sin(t),6*cos(20*t)]:

Leg de definitie van de ruimtefiguur vast in de variabele rfig1:

> rfig1 := spacecurve(torspiralz20,t=0..2*Pi,numpoints=1000,thickness=3,
		scaling=constrained,axes=frame, color=black):

Definieer de torus:

> torus:=[10*cos(t),10*sin(t),0]:

Leg de definitie van de figuur vast in de variabele rfig2:

> rfig2 := tubeplot(torus, t=0..2*Pi, numpoints=1000, 
		radius=2, style=patchnogrid):

Teken nu beide figuren in hetzelfde assenstelsel:

> display({rfig1, rfig2}, scaling=constrained);
Dit resulteert dan in:
totfig
In het bovenstaande kunnen we de algemene vergelijkingen van de beide "ruimtekrommen" gemakkelijk terugvinden:
totform

begin pagina

[tot.htm] laatste wijziging op: 24-02-02