cabri3dapplet

Cabri 3D applet


No plug-in support Van scheef naar recht prisma

- Door rechts te slepen in het Venster kan de figuur worden gedraaid.

Toelichting
Scheef prisma A'B'C'.ABC heeft als D = PQR als loodrechte doorsnede.
De rechte prisma's P'Q'R'.PQR en A'B'C'.ABC hebben dezelfde opstaande ribbe.

Door het punt X te verplaatsen wordt een translatie geŽffectueerd over de vector A'A.
Hierdoor gaat P'Q'R' over in PQR en A'B'C' in ABC.
Daaruit blijkt dat beide prisma's dezelfde inhoud hebben.

Download: prismasr.cg3 (ca. 59 Kb)

up
[p : prismasr3d.htm] laatste wijziging op: 26-09-2005