TI-Service en Informatie / maart 2002
Overzicht van deze pagina  ][  Overzicht van T I | Informatie over Cabri


Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van CabriJavapplets.
Indien de pagina voor de eerste keer geladen wordt, vraagt dat daardoor iets meer tijd dan gebruikelijk.
N.B. De browser dient over Java-mogelijkheden te beschikken.

Overzicht terug

Cabri in de onderbouw


Cabri in de onderbouw terug

Het programma Cabri Géomètre II speelt een belangrijke rol bij het examenonderdeel Voortgezette Meetkunde van het profiel Natuur en Techniek in het vwo. Leerlingen gebruiken het programma om eigenschappen van vlakke figuren te ontdekken. Het construeren van een figuur in Cabri is een creatieve uitdaging met zelfs een licht verslavende werking. Zo is Cabri inmiddels een onmisbaar stukje gereedschap geworden binnen het onderwijs in de vlakke meetkunde. De vraag doet zich voor of Cabri ingezet kan worden in de onderbouw. Voor vwo-leerlingen biedt dit de mogelijkheid tot het creëren van een doorgaande lijn in de vlakke meetkunde. Maar ook havo- en vmbo-leerlingen kunnen plezier beleven aan het programma.

Met werkbladen werken terug

Over het algmeen zal het zelf construeren van tekeningen met Cabri een lastige klus zijn voor leerlingen die nog weinig ervaring hebben met de vlakke meetkunde. Cabri biedt echter de mogelijkheid om figuren van te voren te maken en leerlingen met deze voorgedefinieerde figuren te laten werken. In combinatie met een werkblad kan zo vrij snel een klein practicum vlakke meetkunde in elkaar worden gezet. Aan de hand van een werkblad werken leerlingen met de figuur op de computer. Een voorbeeld van een dergelijk werkblad is de Hoekmeter.

De eerste kennismaking met hoeken terug

Hoeken worden in schoolboeken doorgaans op een statische manier gepresenteerd. In het boek staan voorbeelden van scherpe, stompe hoeken en rechte hoeken. Er wordt uitgelegd hoe je met een gradenboog of een geodriehoek hoeken kunt meten, gevolgd door een aantal opdrachten waarin leerlingen de grootte van een stel gegeven hoeken moeten meten.
Met behulp van Cabri kan dynamisch met hoeken worden gewerkt. Leerlingen kunnen de grootte van de hoek variëren door de benen van die hoek te verdraaien. Tegelijkertijd zien ze die grootte in een apart vlakje veranderen.

Als de leerlingen de cursor naar een van de punten bewegen (Dit punt), verandert de cursor in een handje waarmee ze het punt kunnen vastpakken en verschuiven (in bovenstaande CabriJavapplets moet dan eerst de linker muisknop worden ingedrukt).
Uit de rechter figuur blijkt, dat de benen van een hoek ook langer of korter gemaakt kunnen worden. Daarmee experimenteren levert al snel de wetenschap op, dat de grootte van een hoek niet wordt bepaald door de lengte van de benen. Voor veel leerlingen is dit niet vanzelfsprekend bij eerste kennismaking met hoeken. Op deze manier kunnen leerlingen zelfstandig en op een actieve en visuele manier het gebrip over de groote van een hoek opbouwen.


Download terug

De werkbladen en bijbehorende Cabri-figuren kunnen worden gedownload via de website van Dædalus Onderwijs Producties.


begin pagina

[ti0203.htm] laatste wijziging op: 10-03-02