Punt op punt (Oplossing 1)

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Het lijnstuk met daarop e is zo "genormeerd", dat het het interval [0 ; 0.7] weergeeft.
De waarde van e bepaalt een cirkelvormige e-omgeving van het punt P.

De bedoeling is het punt P te laten "samenvallen" met A. Eigenlijk: P zo te verplaatsen, dat A binnen de e-omgeving van P valt.

De mededeling "Het punt A ligt ..." is afkomstig van Cabri zelf.
Nb.
Als P precies samenvalt met A, wordt de mededeling niet getoond!

Via het <Handvat> kan een deel van de achterliggende constructie worden zichtbaar gemaakt.

Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[faq351_m.htm] laatste wijziging op : 26-08-2002