Random(x,y)

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
De waarde van a wordt bepaald door de ligging van een punt X op een lijnstuk.
De uitdrukking
   sign(0.1 + sign( rand(0*a , 2) - 1))
wordt dan gelijk aan -1 of +1
Op basis hiervan wordt het lijnstuk OP geroteerd om het punt O over een hoek uit het interval [0;90], bij +1, of over een hoek uit het interval [180;270], bij -1.
De hoek zelf wordt gegenereerd met de uitdrukking
   floor( (a+1) / (a+1)*rand()*90 + 0.1 )

Opmerking
Klik in het Java-venster om de animatie te stoppen.
Selecteer dan het lijnstuk waarop X ligt en verplaats dit lijnstuk.
De random-generator werkt nu eveneens, en dat terwijl a niet verandert!
[einde Opmerking]

Cabri Geometry II - CabriJava Project - © 2002 PandD Software - Rotterdam


[faq362_m.htm] laatste wijziging op : 27-08-2002