MaxAfstand

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


Het punt P heeft een maximale afstand a tot het punt O.
Bereikt P een positie waarvan de afstand tot O groter is dan a, dan wordt het punt P "vervangen" door het punt Pmax.
Hetzelfde geldt voor het punt Q.

Via het "Handvat" kan de cirkel(O,a) zichtbaar worden gemaakt.
Deze cirkel bepaalt de ligging van de punten Pmax en Qmax, indien P en Q een afstand tot O hebben die groter is dan a.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[vgv16_m.htm] laatste wijziging op : 08-07-2001