Punt op een lijn [1]

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


Verplaats het punt P zo, dat het op de lijn l komt te liggen.
Bekijk hierbij de afstand van het punt P tot de lijn l.

Probeer eventueel het punt A te laten samenvallen met het punt P.

De lijn l kan om het punt A worden gedraaid.
Is de lijn niet horizontaal of verticaal, dan is het "exact" plaatsen van P op l (schier) onmogelijk.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[vgv171_m.htm] laatste wijziging op : 08-07-2001