Punt op een lijn [2]

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


Verplaats het punt P zo, dat het op de lijn l komt te liggen.
Bekijk hierbij de afstand van het punt P tot de lijn l.

Indien het punt P in een voldoend kleine omgeving van l ligt, verschijnt de boodschap "Het punt P ligt op de lijn door A".
Deze omgeving wordt bepaald door twee evenwijdige lijnen op een kleine afstand van l.
Deze omgeving kan worden zichtbaar gemaakt door verplaatsing van het punt "Handvat".

Kies daarna in de werkbalk de optie spring.
Selecteer het getal 0.037 (Dit getal) en sleep de cursor verticaal (er onstaat een gekleurde veer).
Kies in de werkbalk opnieuw spring-hit.
Hierdoor wordt de afstand tussen de evenwijdige lijnen groter.
Ga na dat het punt P dan gemakkelijker "op" de lijn l te plaatsen is.
Gebruik eventueel de Refresh of Reload toets van de browser.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[vgv172_m.htm] laatste wijziging op : 08-07-2001