Booglengte

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
De lengte van de boog APB wordt in de hiernaast staande figuur berekend met de Cabri-formule:
   Resultaat = a/360║ * 2 * pi * R
waarin a de grootte van hoek AOB is in graden.
De waarde achter bg(APB) is bepaald met de functie "Afstand en lengte".

Door de positie van de punten A en B te wijzigen wordt ge´llustreerd, dat de berekende waarde wordt aangepast.

Wordt de positie van P verplaatst naar een positie buiten de hoek, dan wordt wijzigt alleen de waarde van bg(APB), immers ook nu wordt de lengte van bg(APB) gemeten.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[calc2_m.htm] laatste wijziging op : 10-01-2001